Schoolplan

Vandaag mochten de kinderen van de leerlingenraad, samen met nog een aantal andere kinderen uit groep 5 t/m 8, met meester Rob meedenken over de plannen voor de komende vier jaar. Wat vinden zij belangrijk en wat willen zij graag leren.
Leuk om te horen wat voor ideeën zij hebben over goed onderwijs!