Activiteiten

Op deze pagina treft u een overzicht van al onze activiteiten. Meer weten over een activiteit? Klik dan op het plusje.

augustus 2018

Start nieuwe schooljaar

Vandaag hopen we iedereen weer uitgerust en vol leuke verhalen terug te zien op school!
september 2018

Informatie-avond groep 3

U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging!

Stakingsdag

Op woensdag 12 september staken de medewerkers in het primair onderwijs in Zuid-Holland en Zeeland. De vakbonden hebben de medewerkers van scholen uit deze provincies opgeroepen om het werk neer te leggen. De stakingsbereidheid bij Archipelscholen is groot. Ook het team van de Branding heeft aangegeven van het stakingsrecht gebruik te willen maken. Dat betekent dat er weinig tot geen mogelijkheden zijn voor opvang op woensdag 12 september. Uw kind (-eren) zijn die dag waarschijnlijk vrij. Na de zomervakantie wordt u verder ingelicht!

Schoolfotograaf

Kam je haren, trek je leukste kleren aan en oefen je vrolijkste glimlach, want vandaag komt de fotograaf op school!
oktober 2018

Kinderboekenweek

Kinderboeken over vriendschap staan centraal in de Kinderboekenweek 2018, die loopt van woensdag 3 oktober tot en met zondag 14 oktober 2018. De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Jozua Douglas, bekend van o.a. De gruwelijke generaal en De ongelooflijke Ravi Ravioli. Het motto bij het thema Vriendschap is Kom erbij!

Start herfstvakantie

Maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober. Fijne vakantie allemaal!