Groep 7

Huiswerk:
Maandag 27 mei; woordenschat extra les 5 op Snappet

Oefen ook je spelling eens op; www.spellingoefenen.nl
De woorden van spelling worden met alle kinderen gedeeld in hun Drive. De kinderen mogen deze woorden thuis extra oefenen, het is niet verplicht.

Om te onthouden:
21 mei Archipel personeelsdag, kinderen vrij
23 mei gastles muziek
24 mei sportdagĀ 
30 en 31 mei vrij, Hemelvaartsdag
5 juni verjaardag juffen vieren

10 juni vrij, Pinksterdag
14 juni rapport mee naar huis
25 juni musical groep 8
27 juni studiedag, kinderen vrij
4 juli eindfeest
5 juli laatste lesdag
8 juli start zomervakantie