Groep 7

Huiswerk:

 

Een website waar je de woorden van Nieuwsbegrip kan oefenen is; www.weerwoord.kentalis.nl

Oefen ook je spelling eens op; www.spellingoefenen.nl
De woorden van spelling worden met alle kinderen gedeeld in hun Drive. De kinderen mogen deze woorden thuis extra oefenen, het is niet verplicht.

Geschiedenis kan je oefenen op:
http://oefenplein.nl/bo/geschiedenis

Spreekbeurten:

Om te onthouden: