Groep 8

Huiswerk:
17 december Snappet woordenschat blok 4 les 1 maatschappij en gedrag
19 december presentatie natuurrampen inleveren
20 december leertoets Engels Kygo
Vrijdag 21 december gaan we een kerstfilm kijken, de kinderen mogen een kussen of zitzak meenemen.

Informatieavonden en Open Dagen VO:


Scheldemond College

Nehalennia

Om te onthouden:
18 december schaatsen (muts en handschoenen meenemen!)
20 december kerstviering
24 december start kerstvakantie
30 januari workshop djembé
13 februari studiedag, kinderen vrij
22 februari rapport mee naar huis
1 maart Nationale Complimentendag
4 maart start voorjaarsvakantie
21 maart Kangoeroerekenwedstrijd
28 maart KlasseLunch
3 april Grote Rekendag
12 april Koningsontbijt en Koningsspelen
16 en 17 april IEP Eindtoets
19 april start meivakantie
15 mei studiedag, kinderen vrij
21 mei Archipel personeelsdag
30 en 31 mei vrij, Hemelvaartsdag
10 juni vrij, Pinksterdag
12 juni schoolkamp (3 dagen)
25 juni musical
27 juni studiedag, kinderen vrij
3 juli afscheid basisschool
4 juli start zomervakantie