1 Created with Sketch.

KiVa

Op de Branding vinden we het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen. Komt u bij ons de school binnen dan ervaart u een warm en sociaal klimaat. Daar zijn we trots op.

Sociale veiligheid vasthouden is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Gebeurt er toch iets vervelends, bv. een plagerij, dan ondernemen de leerkrachten altijd actie en lossen het probleem met betrokken kinderen op. Ouders worden vanzelfsprekend ingelicht over de gebeurtenissen op school.

Dit schooljaar zijn we gestart met KiVa.

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Daarmee krijgt de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school een positieve stimulans. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen.

Ons motto luidt dan ook: ‘Samen maken wij er een nog fijnere school van!’

Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa:

 • het school- en leerklimaat sterk verbetert;
 • de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;
 • het welbevinden van de leerlingen verhoogt;
 • effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);
 • depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert;
 • leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.

Kijk voor meer informatie op de website van KiVa.  In de oudergids op deze website staat onder meer informatie over:

 • achtergronden van pesten
 • uitleg over de rol van de groep bij pesten
 • pesten herkennen en signaleren
 • wat u kunt doen als uw kind wordt gepest
 • wat u kunt doen als uw kind pest
 • hoe uw kind een gepest kind kan helpen

klik hier voor de  7 gouden KiVa-regels