1 Created with Sketch.

Missie en visie

De Branding is een openbare basisschool, die door iedereen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar bezocht kan worden.

Dat wil zeggen dat er niet gekeken wordt naar godsdienst, huidskleur of levensovertuiging. Op onze school is respect voor ieders mening.

Vrijheid, gelijkwaardigheid en tolerantie zijn uitgangspunten voor ons onderwijs, waarbij (de overdracht van) normen en waarden een belangrijke rol spelen.

Wij streven er naar dat kinderen zich veelzijdig ontwikkelen. Er is aandacht voor de vele kanten van de persoonlijkheid van ieder kind. Wij willen graag het volgende bereiken:

* dat kinderen een positieve kijk en houding hebben t.o.v. de samenleving;

* dat zij zich weerbaar weten op te stellen;

* dat zij een weg kunnen vinden in de overstelpende hoeveelheid informatie die op hen afkomt;

* dat zij met respect en tolerantie omgaan met andere mensen, ook met mensen die zich onderscheiden door een handicap, door hun huidskleur, geloof of sekse.

Op de teldatum telde onze school 152 kinderen. Dit betekent dat we in het schooljaar 2020-2021 met 8 groepen werken: groep 1, groep 2, 3, 4, 5/6, schakelklas, 7 en 8.

We werken in totaal met 15 leerkrachten, zowel leerkrachten met een volledige betrekking als leerkrachten met een betrekking voor enkele dagen of uren (voor een overzicht van de leerkrachten ga naar team).

Er is bij ons op school de mogelijkheid aanwezig om kinderen speciale aandacht te geven in de vorm van extra zorg door leerkrachten die daarin gespecialiseerd zijn.