1 Created with Sketch.

De Branding

 

De Branding is een openbare basisschool, waar iedereen welkom is. Dat wil zeggen dat er niet gekeken wordt naar godsdienst, huidskleur of levensovertuiging. Op onze school is respect voor ieders mening.

Vrijheid, gelijkwaardigheid en tolerantie zijn uitgangspunten voor ons onderwijs, waarbij (de overdracht van) normen en waarden een belangrijke rol spelen. Wij streven er naar dat kinderen zich veelzijdig ontwikkelen. Er is aandacht voor de vele kanten van de persoonlijkheid van ieder kind. Wij willen graag het volgende bereiken:

  • Dat kinderen een positieve kijk en houding hebben t.o.v. de samenleving;
  • Dat zij zich weerbaar weten op te stellen;
  • Dat zij een weg kunnen vinden in de overstelpende hoeveelheid informatie die op hen afkomt;
  • Dat zij met respect en tolerantie omgaan met andere mensen, ook met mensen die zich onderscheiden door een handicap, door hun huidskleur, geloof of sekse.

Op de Branding vinden we het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen. Komt u bij ons de school binnen, dan ervaart u een warm en sociaal klimaat. Daar zijn we trots op!