1 Created with Sketch.

Organisatie

Om ervoor te zorgen dat ieder kind de aandacht krijgt die het nodig heeft, hebben we de volgende schoolorganisatie:

In de onderbouw zitten de kleuters in de groepen 1-2 (die noemen we kleutergroepen). De oudere kinderen zitten in de groepen 3 en 4.

In de bovenbouw zitten de kinderen in de groepen 5 t/m 8. De kinderen hebben les in hun eigen groep, waar ze soms alleen werken en soms in groepjes. Naast het werk in de eigen groep kunnen ze ook extra aandacht krijgen in een apart groepje of individueel met een leerkracht die hulp biedt op het gebied van rekenen, taal, lezen, spreken, motoriek, enz. De intern begeleidster en de vakleerkracht bewegingsonderwijs verzorgen dit.

Minstens twee keer per jaar vindt er voor alle kinderen schriftelijke rapportage plaats, gevolgd door een gesprek met de ouders. In november kunnen ouders worden uitgenodigd voor een algemeen gesprek over hun kind. De leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen eind november een overzicht van de toetsresultaten mee naar huis. Wanneer ouders een gesprek willen met de leerkracht, kunnen zij te allen tijde een afspraak maken.