1 Created with Sketch.

Buitenschoolse opvang

In of in de nabijheid van veel Walcherse basisscholen is buitenschoolse opvang (BSO) te vinden. Ook bij ons op De Branding (BSO Zeerovers). De buitenschoolse opvang is voor kinderen vanaf 4 jaar totdat ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Enthousiaste pedagogisch medewerkers begeleiden uw kind in het groter worden in kindvriendelijk ingerichte ruimten. Alle locaties van Kinderopvang Walcheren voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang en worden regelmatig geïnspecteerd door de GGD.

Openingstijden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Klantadvies via klantadvies@skow.nl of bel naar 0118-626350

De BSO’s zijn open na schooltijd tot 18.00 uur.  Tijdens de vakantie is de BSO geopend van 8.00 – 18.00 uur. Tijdens studiedagen, vieringen op school of , andere dagen wanneer er geen les is, kan de BSO open gaan. Voor ouders met een BSO contract van 52 weken zijn de studiedagen inbegrepen. Alle andere momenten dat de BSO kinderen opvangt, zal er extra betaald moeten worden voor deze opvang.

Contractvormen

Kinderopvang Walcheren biedt verschillende contracten aan:

* Opvang op vaste dagen met een 52, 48 of 40 weken contract, voor zowel de voorschoolse- als naschoolse opvang.

* Een flexibel contract voor een gemiddeld aantal uur per maand.

* Een 0-uren contract voor vakanties en studiedagen.

* Een combinatie van contracten is ook mogelijk.

Geen tijd om te vervelen

Als alle kinderen zijn gearriveerd, wordt er eerst wat gegeten en gedronken. Daarna is het speeltijd. De middag is vaak te kort, zo veel is er te doen. Samen verkleden, buiten spelen, knutselen, hutten bouwen, sporten, spelletjes doen, computeren en nog veel meer.

BSO is leuk voor elke leeftijd

De medewerkers kijken bij het aanbieden van activiteiten naar de interesses en behoeften van de kinderen. Er worden vier verschillende thema’s gehanteerd; Sport&Spel, Kunst&Cultuur, Techniek en Natuur. De medewerkers houden bij het aanbieden van activiteiten, rekening met de verschillende leeftijden van de kinderen.

Avonturen in de schoolvakanties

In de schoolvakanties maken de medewerkers er een echt feestje van. Dan gaan we naar het strand, doen workshops, dansen, maken muziek, sporten, maken lekkere hapjes, gaan naar voorstellingen en nog veel meer. Het is tenslotte vakantie!

Wat moet ik betalen?

Met de KOW Rekentool reken je eenvoudig uit hoeveel kinderopvang in jouw situatie kost.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de BSO dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Klantadvies op telefoonnummer 0118-626350. U kunt ook kijken op de website www.kinderopvangwalcheren.nl.

Inschrijven

Inschrijven kan via www.kinderopvangwalcheren.nl. U kunt ook het informatiepakket BSO aanvragen, dat een inschrijfformulier bevat.