1 Created with Sketch.

Peutergroep Zeerovers

Naam locatie:                                Peutergroep Zeerovers
Straat en huisnummer:               Verkuijl Quakkelaarstraat 104
Postcode en plaats:                      4381 TR Vlissingen
Telefoonnummer:                        06-14435233
E-mailadres locatie:                     zeerovers-pg@skow.nl
Website:                                        www.kinderopvangwalcheren.nl/locatie/zeerovers/

 

Openingstijden
Maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend geopend van 8.30 uur -12.30 uur.

Tijdens schoolvakanties is de peutergroep dicht.

Zeerovers

Bij Zeerovers is je zoon of dochter welkom vanaf 2 jaar tot 13 jaar. De kinderopvang bestaat uit een peutergroep en buitenschoolse opvang (BSO) deze bevinden zich in Archipelschool de Branding. Opvang en onderwijs onder één dak dus. Dat is vertrouwd voor kinderen en praktisch voor ouders.
Je treft Zeerovers op een centrale plek nabij het centrum van Vlissingen.

 

Peutergroep 2-4 jaar

De Peutergroep is een plek voor kinderen om te spelen, ontmoeten en ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers signaleren en ondersteunen de kinderen waar nodig. De peutergroep is vier ochtenden geopend en bevindt zich in een lokaal van de Branding. Er is per ochtend plaats voor maximaal zestien kinderen met twee pedagogisch medewerkers.

Voor het buiten spelen kunnen de kinderen terecht op het kleuterplein, de oudere peuters spelen op het schoolplein.

Doordat de peutergroep in een lokaal in de Branding zit, is er veel contact tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Hierdoor is er een doorgaande leerlijn die de ontwikkeling van kinderen ten goede komt.

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
VVE is een stimuleringsmaatregel van de gemeente om preventief en actief ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen van 0 tot 4 jaar te voorkomen. Kinderen die voor deze stimuleringsmaatregel in aanmerking komen, worden ‘doelgroepkinderen’ genoemd. Deze komen in aanmerking voor VVE wanneer zij hiervoor zijn doorverwezen door de GGD (consultatiebureau) of wanneer uit observatie door de pedagogisch medewerkers blijkt dat er sprake is van een ontwikkelingsachterstand van minimaal vier maanden. Het doel van VVE is om ervoor te zorgen dat deze kinderen zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, zodat zij op de basisschool goed mee kunnen komen in de groep en het creëren van een doorgaande ontwikkelingslijn tussen de peutergroep en de basisschool. Kenmerken van VVE zijn onder meer het werken met een integraal VVE programma, werken met voor VVE toereikend geschoolde (a.d.h.v. een jaarlijks opleidingsplan) pedagogisch medewerkers en met een maximum aantal kinderen per groep en een doorgaande lijn/samenwerking met de basisschool. Doelgroepkinderen maken tenminste 10 uur gebruik van het aanbod van de peutergroep. VVE wordt geboden op alle peutergroepen en peuterspeelzalen van KOW. Peuters worden periodiek besproken door de pedagogisch medewerkers met de verpleegkundigen van de GGD. Wanneer er ondersteuning door andere instanties noodzakelijk is, neemt de GGD daartoe het initiatief.

De ontwikkeling van de kinderen wordt door de pedagogisch medewerksters in kaart gebracht door middel van het observatie- en registratiesysteem: Kijk! registratie. Om de doorgaande lijn naar de basisschool (of een andere peutergroep) te waarborgen, worden deze gegevens overgedragen aan de basisschool (of de nieuwe peutergroep) van uw kind. Om als doelgroepkind deel te kunnen nemen aan het VVE programma, dient u hier als ouder vooraf toestemming voor te hebben gegeven.

 

De methode Uk en Puk
Op Peutergroep Zeerovers werken we met de methode Uk en Puk. Het is een totaalprogramma voor de peutergroep dat pedagogisch medewerkers een manier biedt om methodisch en gericht te werken aan de ontwikkeling van kinderen tussen twee en vier jaar. Het doel van de methode is de kinderen een betere start te geven in het basisonderwijs om zo onderwijsachterstanden te voorkomen.

De methode werkt met thema’s die dicht aansluiten op de belevingswereld van de kinderen.
Elk thema bevat verschillende activiteiten die de volgende ontwikkelingsgebieden stimuleren;

De spraaktaalontwikkeling

De sociaal-emotionele ontwikkeling

De motorisch en zintuiglijke ontwikkeling

Rekenprikkels om de ontluikende rekenvaardigheid te stimuleren.

 

Nieuwsgierig? Kom eens langs!   

We nodigen je, samen met je kind, van harte uit om bij ons de sfeer te komen proeven! Maak snel een afspraak voor een rondleiding.

 

We adviseren je graag!

Wil je meer informatie of heb je vragen? Onze klantadviseurs staan je graag te woord:
Telefoonnummer:  0118-614532
E-mailadres:            klantadvies@skow.nl

 

Benieuwd naar de kosten?

Met de KOW Rekentool reken je eenvoudig uit hoeveel kinderopvang in jouw situatie kost.