Sociale veiligheid

Ieder kind heeft wel eens een probleem. Meestal lukt het kinderen wel om die problemen zelf op te lossen of om ze met ouders en/of vrienden te bespreken. Maar het kan ook gebeuren dat een probleem zo groot of moeilijk is dat kinderen er alleen of met hulp van ouders niet uitkomen.

Natuurlijk kunnen ze dan bij hun juf terecht om het probleem te bespreken. Vooral als de problemen zich op school voordoen is dit een goede stap.

Het kan echter gebeuren dat kinderen hun probleem juist niet met hun eigen juf willen of durven te bespreken. Zij kunnen dan naar juf Marga of juf Daniëlle stappen om hun probleem voor te leggen. Zij zijn namelijk de contactpersonen bij ons op school. Ook kunnen kinderen (anoniem) een briefje schrijven en deze in de brievenbus van de contactpersonen stoppen.

Deze brievenbus hangt op een bekende, rustige plek in de school.

Voorbeelden van problemen waarmee kinderen bij juf Daniëlle en juf Marga terecht kunnen zijn:
*Moeilijkheden op school waarover het kind niet met de eigen juf kan praten;
*Wanneer er sprake is van respectloos gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie;
*Volwassenen die met kinderen omgaan op een manier die zij als niet prettig ervaren.
*Erge ruzie met de ouders;

De contactpersoon zoekt samen met de kinderen naar een oplossing. Soms is een gesprek al voldoende. Het kan gebeuren dat er meer gesprekken nodig zijn, of dat we door moeten verwijzen naar hulpverlening. De gesprekken zijn vertrouwelijk en kinderen moeten toestemming geven om informatie door te spelen.

De contactpersonen op de Branding zijn actief voor de kinderen. Ook de leerkrachten en ouders kunnen een beroep doen op de contactpersonen. Aan het begin van elk schooljaar gaan de contactpersonen de groepen langs om informatie te geven.