1 Created with Sketch.

Teach like a Champion

Op de Branding vinden wij het belangrijk aandacht te besteden aan het motiveren van kinderen. Wij willen kinderen meer betrekken bij de lessen door als leerkracht passie en plezier uit te stralen. Daarnaast werken we met de kinderen aan hoge opbrengsten en geven we kinderen gestructureerd ‘eigenaarschap’.

Dit doen we door het concept “Teach like a Champion” te hanteren. Inmiddels zijn we drie jaar lang succesvol bezig met dit concept. Bij Teach gaat het naast motivatie en betrokkenheid,  ook over gedrag en omgaan met elkaar. We gaan voor een sterke klascultuur.

Teach is opgebouwd uit diverse technieken. Hieronder een beschrijving van een van de basistechnieken.

Drempeltechniek

Leerkrachten kunnen het gedrag van kinderen het effectiefst beïnvloeden als ze van meet af aan weten wat er van ze wordt verwacht. Belangrijk is dan ook dat de leerkracht aan het begin van de dag direct bij de deur van het klaslokaal staat. Hiermee werk je enerzijds aan discipline.  “Je komt nu het lokaal binnen en we gaan nu leren”. De leerkracht spreekt daarmee een verwachting uit naar de kinderen.

Anderzijds is er op dat moment persoonlijk contact tussen leerkracht en kind. Dat persoonlijke moment is van belang voor de leerkracht om een indruk te krijgen hoe het met het kind gaat. Is het blij, is het verdrietig?