1 Created with Sketch.

Teach like a Champion

Als vierde school in Nederland mag De Branding zich LEARN LIKE A CHAMPION school noemen. Na een training van meer dan 3 jaar, mochten we op 28 augustus 2018 het keurmerk aan de muur hangen. Wij zijn daar heel trots op!

Wat betekent zo’n keurmerk?

Het keurmerk staat voor kwalitatief hoogwaardig lesgeven door alle leerkrachten, van groep 1 tot en met groep 8. Wij vinden het belangrijk aandacht te besteden aan het motiveren van kinderen. Wij willen kinderen meer betrekken bij de lessen door als leerkracht passie en plezier uit te stralen. Daarnaast werken we met kinderen aan hoge opbrengsten en geven we kinderen gestructureerd ‘eigenaarschap’. Daarvoor zijn goed opgeleide leerkrachten heel belangrijk. Naast de ‘gewone’ eisen die aan leerkrachten worden gesteld, gebruiken onze leerkrachten Teach Like a Champion-technieken, technieken die werken aan het karakter en vertrouwen van de leerlingen, aan systemen en routines in de klas, aan effectief gebruik van de tijd, aan een goede planning van het werk en natuurlijk aan een duidelijke structuur van de lessen. De lat ligt altijd hoog: we hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en willen de resultaten steeds verbeteren.

Elk halfjaar bekijken en bespreken de leerkrachten de resultaten met elkaar en maken we nieuwe plannen om die weer te verbeteren. De technieken van Teach Like A Champion helpen ons daarbij.

Wat ziet u als ouder/verzorger van Teach?

Een paar technieken zijn zichtbaar wanneer u door de school loopt, bijv. de drempeltechniek bij de deur van het lokaal, of de begintaak. Elke maand krijgen twee technieken weer even extra aandacht, deze zijn zichtbaar opgehangen in de aula.

De teksten op de ramen geven ook aan waar wij als school voor staan:
* wij zijn de verandering die we willen zien in de wereld
* wij leren van en met elkaar
* wij gaan voor een goed begin
* wij wachten niet op een goede dag, wij maken er één
* wij gaan voor 100%
* wij spreken klare taal
* wij hebben een hoge Plezier-factor
* wij gaan voor het positieve

 

Promofilmpje Teach like a Champion