1 Created with Sketch.

Leerlingenraad

De leerlingenraad komt een paar keer per jaar bij elkaar om ideeën en problemen die ze tegenkomen te bespreken. Deze vergaderingen worden begeleid door meester Rob en juf Jolanda.

Alle leerlingen mogen ideeën aandragen. In de aula hangt een ‘brievenbusje’ waar je een briefje in kunt doen. Je kunt ook naar één van de leden van de raad toestappen.